Search

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Smartblinds B.V. In deze disclaimer informeren wij jou over de omgang met de informatie (in de ruimste zin van het woord) van onze medewerkers en de informatie beschikbaar op onze website (www.smartblinds.nl, www.smartblinds.be, www.smartblinds.de, www.smartblinds.at, www.smartblinds.com en www.smartblinds.co.uk).   

Intellectuele eigendomsrechten 

Op de informatie op deze website rusten (intellectuele eigendoms-)rechten van Smartblinds B.V., waaronder bijvoorbeeld auteursrechten. Ook is mogelijk dat deze informatie persoonsgegevens bevat. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, verspreiden, bewerken of anderszins op enigerlei wijze te gebruiken anders dan deze te raadplegen via en op de website, tenzij schriftelijke toestemming van Smartblinds B.V. om deze informatie op andere wijze te gebruiken. 

Informatie website   

Hoewel de informatie op de website met zorg is samengesteld, staat Smartblinds B.V. er niet voor voor in dat de informatie op de website juist en/of volledig en/of actueel is, noch dat deze vrij is van enige rechten van derden. Smartblinds B.V. staat op geen enkele wijze in voor (de gevolgen van) het gebruik van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  

Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Smartblinds B.V. staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

Vrijblijvende adviezen over producten  

In ons assortiment vindt u een divers aanbod aan producten. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over bepaalde producten op onze website. De informatie die door ons wordt verstrekt over de producten is uitsluitend bedoeld als algemene informatie om je inspiratie te geven, en niet als bindend advies. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend en er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het opvolgen van deze informatie. 

Wijzigingen van deze disclaimer 

Smartblinds B.V. behoudt zich het recht voor om de website en alle onderdelen daarvan, alsmede alle informatie daarop, te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder enige voorafgaande mededeling. We raden u daarom aan deze disclaimer regelmatig te controleren. 

Vraag gratis stalen aan Gratis stalen